mitt•sunne

Vi är en ekonomisk förening som ägs och drivs av sina medlemmar. Föreningen bildades 2005 av näringsidkare, fastighetsägare och föreningar för att tillsammans arbeta med Sunne centrum.


Vi vill att butiker, företag, fastighetsägare och kommunledning samverkar i utvecklingen av Sunne. Sedan MITT SUNNE bildades 2005 har vårt centrum förbättras och förskönas. 

VARFÖR SKA VI SAMVERKA I MITT SUNNE?

 • För att vi också i framtiden ska kunna vara en av Värmlands bästa kommuner och behålla vår

  starka attraktionskraft.

 • För att näringsliv och befolkning ska kunna känna trygghet, samhörighet och stolthet över att bo och verka i Sunne.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Mitt Sunne har idag över 60 medlemsföretag och vi vill gärna bli fler. 


Använd formuläret nedan för att bli medlem redan idag!mitt•Sunne

Några insatser som Mitt Sunne har gjort under åren


 • Pådrivande till att kommunen har gjort en upprustning av Teatertorget och att Kvarngatan har blivit en gårdsgata med handikappanpassade ramper in till butikerna samt förskönats med ny belysning och växter.
 • Medfinansiering tillsammans med Fryksdalens Sparbank och Sunne kommun för lekparken vid grönytorna intill restaurang Eurasia.
 • Köp av 20st fina parkbänkar som placeras ut runt om vid Teatertorget.
 • Flaggspel och girlanger med belysning har införskaffats och monteras upp över Kvarngatan och Badhusgatan under vår/sommar respektive advent/jul.
 • En pumptrackbana har köpts in och uppmonteras på gräsytorna bakom Restaurang Eurasia.
 • En portabel scen har köpts in för att monteras upp vid arrangemang.
 • Ett Tentipitält har köpts in som bland annat kan monteras upp på scenen som väderskydd.
 • Varje år görs attraktiva arrangemang med underhållning i projekten Sagolika Sommar och Sagolika jul.
 • Har tillsammans med Sunne Handel tagit fram Sunne Presentkort, i valörerna 50 och 100 kronor, som gäller för inköp endast inom Sunne Kommuns butiker, restauranger och övriga anslutna företag.


Vi hoppas att när du har läst allt detta som MITT SUNNE har utfört och medverkat till, att också du med ditt företag beslutar att bli medlem och vara med för att göra Sunne ännu starkare inför framtiden.

Välkommen som medlem!

Våra medlemmar

Tillsammans med våra medlemmar så arbetar vi för att gemensamt vidareutveckla Sunne tätort och varumärket Sagolika Sunne. Målet är att få fler personer till Sunne centrum där de kan stanna, handla och trivas. En vacker och levande centrumkärna gör att alla trivs och gör Sunne till en attraktiv plats för både boende och besökare.

Kontakta oss

Har du förslag eller idéer på hur vi kan utvecka Sunne? Eller vill du bli medlem och ingå i nätverket av alla företag i Sunne? Kontakta oss! 


Adress: Långatan 41, 686 33 Sunne

Tel: 070-395 41 40

E-post: info@mittsunne.se

Styrelsen


Ordförande:
Reine Flodin

070 - 395 41 40


Mikael Persson
Lars Ramström                 
Marielle Magnusson   
Daniel Westlund
Maria Nilsson


Ersättare:
Rolf Rockedahl
Kerstin Johannesen
Stefan Andersson

Bli medlem
Lämna förslag
Jag har en fråga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följ Mitt•Sunne på Instagram

instagram.com/mittsunne